Sporters

Chiropractoren zijn bij uitstek geschikt om blessures en overbelastingsklachten te diagnosticeren, behandelen en voorkomen. Een optimaal functionerend bewegingsapparaat zorgt voor betere prestaties en minder blessures. De chiropractor is goed in staat om een eventuele disbalans in het lichaam op te sporen en hierop een behandelplan af te stemmen. Niet elke disbalans leidt direct tot klachten. Bij een goed functionerend lichaam is er sprake van een juiste balans op het gebied van kracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en coördinatie.

Sporters, zowel op recreatief als wedstrijd niveau, vragen een andere aanpak dan niet-sporters, omdat de krachten die op het lichaam van een sporter inspelen vele malen groter zijn dan de krachten die we in het normale dagelijkse leven ervaren. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat een actieve aanpak na een blessure de revalidatie fors kan bespoedigen en dat tevens de preventieve aanpak van de chiropractor het aantal blessures drastisch kan doen afnemen. Een multidisciplinaire aanpak tussen sportchiropractoren, sportfysiotherapeuten, sportartsen, sportpsychologen, en andere (para)medici staat daarbij voorop.